Beräknad energibesparing: 54%

Jag medverkar sedan november 2018 (via iNEX Management AB) i flera energibesparingsprojekt åt SBB Norden AB, ett av Sveriges största och snabbast växande fastighetsbolag.

Det första projektet omfattar 14 flerbostadshus i Motala, totalt ca 480 lägenheter, där målet är att spara minst 30% energi. Våra beräkningar visar dock att vi bör kunna spara upp emot 54% energi, och samtidigt minska koldioxidutsläppen med ca 62%, genom att vi återvinner värme ur både ventilationen och avloppsvattnet. Vi planerar även att sätta solceller på taken och låta dem generera el till värmepumpar.