Mätning av termisk komfort

Jag erbjuder sedan i början av februari 2019 mätning av termisk komfort och inomhusklimat i alla typer av bostäder och lokaler.

Mätningen omfattar lufttemperatur, operativ temperatur, golvtemperatur, drag och strålningstemperaturskillnad. Efter mätningen erhåller kunden ett protokoll som visar samtliga värden och hur de förhåller sig till de krav och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ställer.

Jag erbjuder tjänsten åt såväl hyresgäster som fastighetsägare och jag förhåller mig helt opartisk till resultatet.

Läs mer om tjänsten här.