Energiberäkningar

Bygglov

Miljöbyggnad

Borrhål

Inomhusklimat

Energieffektivisering

Energibesparing

Investeringskostnad

LCC-analys

Åtgärdsförslag

Utredningar

Smart energidesign

Dimensionering

Granskning

Felsökning

Nytt! Mätning inomhusklimat

Energiberäkningar för fastigheter

Energiberäkningar

Jag utför alla typer av energiberäkningar som krävs för bygglov och olika miljöcertifieringssystem (exempelvis Miljöbyggnad). En del beställare önskar även simuleringar av inomhusklimat, till exempel vid val av distributionssystem eller för att kontrollera placering av radiatorer och luftdon.

Jag hjälper även till med dimensionering av energilager (borrhål) genom EED-körningar.

Energieffektivisering

Många fastighetsägare önskar ett högre driftnetto, något som ofta kan erhållas genom energieffektivisering i befintliga byggnader. Det gäller dock att se på helheten - alltför ofta byts enkla och tillförlitliga system ut mot mer komplexa sådana i förhoppning om extremt hög avkastning (något som efter ökade underhållskostnader och förändrade energipriser inte alltid sker).

Jag ger er kvalitativ, verklighetsanpassad rådgivning om kostnadseffektiva besparingsåtgärder och utför vid behov LCC-analyser som noggrant jämför olika alternativ.

Energibesparing
Utredningar

Utredningar

Jag hjälper till vid initial energidesign och jag kan stötta VVS-konsulter vid dimensionering av system. Jag kan även granska andra konsulters handlingar och ge input från ett tredjepartsperspektiv.

Om ni har system som krånglar och behöver hjälp med felsökning utför jag mätningar på plats och ger åtgärdsförslag.

Jag genomför även mätningar av inomhusklimatet i bostäder och lokaler.

Något mer?

Om ni behöver hjälp med något utöver ovanstående - hör av er så kanske jag kan hjälpa er ändå!