Jag utför mätningar av termiskt inomhusklimat i alla typer av bostäder och lokaler.

Jag erbjuder tjänsten åt såväl hyresgäster som fastighetsägare och jag förhåller mig helt opartisk till resultatet.

Beskrivning av tjänsten

Mätningen är baserad på Svensk Standard SS-EN ISO 7730:2006 och omfattar följande:

 1. Mätning av det termiska klimatet
  Det termiska klimatet utvärderas på två ställen i rummet: 1) Framför ett fönster och 2) i ett hörn, 0,6 m från väggar utan ytterdörrar/fönster. Om ytterligare mätpunkter önskas (exempelvis i ett annat rum) kan detta beställas som option (se nedan).

  • Mätning av lufttemperatur
   Lufttemperaturen mäts på olika höjder i varje mätpunkt och den vertikala temperaturdifferensen redovisas.
  • Mätning av lufthastighet
   Den lokala lufthastigheten mäts på två olika höjder i varje mätpunkt i syfte att bedöma eventuella problem med drag.
  • Mätning av operativ temperatur
   Den operativa temperaturen mäts under minst 30 minuter i varje mätpunkt. Operativ temperatur omfattar, utöver lufttemperatur, även strålningstemperaturen hos omgivande ytor och är ett bättre mått på hur människor faktiskt upplever inomhusklimatet.
  • Mätning av golvtemperatur
   Golvtemperaturen mäts vid varje mätpunkt för att utreda eventuella problem med t.ex. kalla golv.
  • Mätning av strålningstemperaturskillnad
   Strålningstemperaturskillnaden mellan 1) golv och tak och 2) fönster och motstående vägg mäts i varje mätpunkt.
 2. Mätprotokoll
  För varje rum som mätning sker i upprättas ett separat protokoll, där både uppmätta värden samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket framgår.

Pris

Pris för ovanstående är 15 000 SEK (exklusive moms).*

Om mätning av det termiska klimatet önskas i fler mätpunkter än de två ovan nämnda kan detta beställas till en kostnad av 3 500 SEK/extra mätpunkt (exklusive moms).

För många mätpunkter (exempelvis hotell eller stora kontorslokaler) erhålls en mängdrabatt. Kontakta mig i så fall för en offert!

 

*Om den totala restiden blir längre än 2 timmar tillkommer en timdebitering på 1 000 SEK/timme (exklusive moms) för resterande restid.

Mätset termiskt klimat
Mätning sker på olika höjder
Globtermometer (mäter strålningstemperatur)
Efter mätningen upprättas ett protokoll för varje rum